arsmote

Region / Årsmöte

 

Labrador Hallands medlemmar kallas till region/årsmöte den 11 februari klockan 15.00. Mötet hålls i Studiefrämjandets lokaler i Varberg, Bäckgatan 32, 432 44 Varberg.

 

Regionmötet kommer bland annat att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen, verksamhetsplan för 2018 och val av styrelseledamöter.

 

Möjlighet att ställa frågor till styrelsen ges under punkten övriga frågor.

 

Kaffe och kaffebröd serveras.

 

Anmäl dig senast 4 februari till

Gunvor Juhlin-Dannfelt

gunvorjd@gmail.com

070-540 08 13

 

 

Välkommen!

 

Dokument:

Förslag till dagordning

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan 2018

 

 

 

 

 

 Följ oss på Facebook

  Webbansvarig  -