Funktions- beskrivning retriever

Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R)

 

- en officiell verksamhet som sjösattes 2014 och blir stambokförd på SKK

 

Retrieverns ursprungliga egenskaper har gjort att de tillhör de mest populära raserna i vårt land.

Den är en härlig familjemedlem och med sina ursprungliga jaktliga egenskaper har den en också stor arbetskapacitet. Det är egenskaper som är viktiga att bevara för framtiden.

 

Du kan som retrieverägare få en beskrivning av dessa specifika egenskaper utan att din hund behöver vara tränad.

Egenskaperna belyses i elva olika moment såsom apporteringslust, uthållighet, problemlösning, vilthantering m.fl.

Alla retrieverraser är välkomna! Hunden ska dock ha uppnått tolv månaders ålder.

 

För att kunna genomföra dessa tester behövs också många intresserade engagerade beskrivare och funktionärer.

 

Är du intresserad av att var med? Titta in på Ssrk's hemsida och läs mer där !