Aktuellt

Nedanstående har skickats i ett brev till medlemmarna i Labrador Halland:

 

 

Till medlemmarna i Labrador Halland

 

Efter Labrador Hallands årsmöte (Regionmötet) i februari 2018 kommer det bara att finnas två medlemmar kvar i föreningens styrelse. Valberedningen har inte lyckats hitta ersättare till de vakanta posterna.

 

Om du är intresserad av att hjälpa till med styrelsearbetet så att Halland även i fortsättningen kan ha en Labradorklubb, är du välkommen att höra av dig till någon av oss i valberedningen.

 

Vi som sitter i valberedningen är

Eddie Nilsson, eddie.nilsson@sydved.se

Christina Hagberg, christina.hagberg@telia.com

 

Vi vill gärna att ni hör av er senast sista oktober.

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Valberedningen

Labrador Halland

 Följ oss på Facebook

  Webbansvarig  -