Klubben

Historik

Från vänster Lena Gustafsson, Stig Persson, Ulla Persson, Roland Ahlström, Britt-Marie Nilsson och Bo-Göran Johansson. På bilden saknas Eva-Lotta Grimblad.

1981 träffades många valpköpare från Minväns kennel hos Ulla & Stig Persson för jaktträning och hundprat. Ulla som vid den tidpunkten satt med i valberedningen för södra aktivitetsgruppen var på jakt efter nya namn för uppdrag. Ingen visade det minsta intresse för saken, men när Ulla vände på frågan om de själva skulle starta en egen grupp, blev det en helt annan entusiasm. Interimstyrelsen som tillsattes kom av ovan anförda skäl att bestå av personer med nära anknytning till Minväns kennel.

Alla var ense om att Ulla skulle bli ordförande p.g.a. hennes mångåriga erfarenhet med labrador. Hennes bana som uppfödare startade 1965 och kennelnamnet Minväns registrerades 1971. Ullas make Stig blev gruppens vice ordförande, allas läromästare samt tillsammans med Kassören Roland Ahlström, jakt- och viltspårs ansvarig. Lena Gustafsson utsågs till sekreterare och valpinstruktör som tillsammans med Britt-Marie Nilsson förkovrat sig hos Åsa Ahlbom. Eva-Lotta Grimblad, idag aktiv labradoruppfödare med kennelnamnet Daims blev styrelseledamot. Sist men inte minst från Adorés kennel, Bo-Göran Johansson, som fortfarande är aktiv i Labrador Sydväst numera Labrador Halland.

 Följ oss på Facebook

  Webbansvarig  -