Medlemsskap

Hur blir jag medlem i Labrador Halland?

Du betalar in din avgift på Labradorklubbens plusgiro (huvudstyrelsen)

433 23 71-6 

Skriv nedan uppgifter på talongen tydligt. Om du betalar genom Intranätet, maila till Margot samtidigt nedan uppgifter. 

Om du betalar via nätet så måste du uppge ditt namn i meddelanderutan.

Uppgifter som ska finnas:

- Typ av medlemskap (ordinarie eller familjemedlem)

- Namn

- Adress

- Postnummer och ort

- Telefonnummer

För familjemedlemskap, ange ordinarie medlems namn och medlemsnummer.

När medlemsavgiften kommit LRK tillhanda registreras du som medlem och kommer att få ett välkomstkort med ditt medlemsnummer och regionstillhörighet inom några veckor.

Faktura via e-post

Labradorklubben vill gärna samla in epostadresser från er medlemmar medanledning av att vi fått möjlighet att skicka ut fakturor gällandemedlemsavgiften via e-post. 

Om du kan tänka dig att ta mot fakturan viae-post, skicka ett mail till medlemsansvarig Margot Engström.

Vill du veta mer om kostnader tex, gå in på Labrador Retrieverklubbens hemsida.

Vi efterlyser e-postadresser till våra medlemmar för att så långt som möjligt kunna hålla nere kostnaderna vid olika typer av utskick. Skicka din e-postadress till info@labradorhalland.se så kan du få information den digitala vägen.

 Följ oss på Facebook

  Webbansvarig  -